• Bogholderi- og økonomistyring
 • Bogføring
 • Debitorstyring: herunder fakturering, opfølgning og rykkerprocedure.
 • Kreditorstyring: herunder betalinger
 • Udarbejdelse af lønninger tillige med lønregnskab
 • Moms- og lønsumsopgørelse samt indberetning af disse
 • Diverse indberetninger til offentlige instanser
 • Budgetudarbejdelse
 • Afstemninger
 • Udarbejdelse af måneds- og kvartalsbalancer tillige med årsregnskab.
 • Afslutning af årsregnskab samt alle indberetninger til skat.
 • Administrative opgaver
ydelser-grafik