Jeg startede min karriere i revisionsbranchen ved Price Waterhouse,

hvor jeg samtidig med min elevtid læste HD (R).

Derefter har jeg de sidste 20 år arbejdet i det private erhvervsliv,

hvor jeg har fungeret som regnskabschef og financial manager i flere

private erhvervsvirksomheder.

Jeg har dog aldrig kunnet lægge revisionen helt på hylden. Derfor har jeg

sideløbende med mit arbejde haft min egen virksomhed, hvor jeg har bogført,

udarbejdet regnskaber og endelig indberettet til skat for flere

selvstændige erhvervsdrivende.

Jeg har igennem min karriere, stiftet kendskab til flg.:

 • Regnskaber for både selskaber og personligt ejet virksomheder
 • Foreningsregnskaber
 • Ejendomsadministration
 • Allround bogholderi og alle funktioner indenfor dette
 • Moms- og lønsumsafgiftsberegninger
 • Budgetudarbejdelse
 • Udarbejdelse af forretningsgange og optimering af disse
 • Indberetninger til Skat, Intrastat, Danmarks statistik etc.
 • Specielt kendskab til Norge og Deres regler.
 • Terminsforretninger og sikring af valutaforhold
 • Superbruger i Excel


min-baggrund